Mlin danas / Laboratorija

Sve sirovine i gotovi proizvodi kontrolišu se u savremeno opremljenoj laboratoriji Kikindskog mlina.

Copyright © 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail:
office@kikindskimlin.rs