Mlin danas / Laboratorija

Sve sirovine i gotovi proizvodi kontrolišu se u savremeno opremljenoj laboratoriji Kikindskog mlina.

Copyright © 2022 DIJAMANT DOO
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Temišvarski drum 14, 23101 Zrenjanin
Tel: +381 23 551 001, Fax: +381 23 546 347
E-mail:
office@dijamant.rs