Mlin danas / Laboratorija

Sve sirovine i gotovi proizvodi kontrolišu se u savremeno opremljenoj laboratoriji Kikindskog mlina. Svesni činjenice da nema nijedne aktivnosti koja bi mogla da se odvija, a da se ne koriste rezultati ispitivanja i merenja, Služba Laboratorija je usaglasila svoj sistem kvaliteta shodno SRPS ISO/IEC 17025:2006 standardu. Dobijanjem potvrde o akreditovanju, laboratorija je zvanično priznata kao kompetentna za obavljanje specijalnih vrsta ispitivanja. Upisom u registar laboratorija Srbije, postala je član uspostavljene mreže kompetentnih laboratorija za ispitivanje.

Cilj akreditovanja laboratorije Kikindskog mlina je bio dobijanje nacionalnog priznanja što omogućava prihvatanje rezultata naših laboratorijskih ispitivanja u zemlji i inostranstvu, kao i dobijanje dodatnog poverenja svojih i potencijalnih klijenata u kvalitet rezultata ispitivanja.

Copyright © 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail:
office@kikindskimlin.rs