Mlin danas

Sa svijim potencijalima, stručnim kadrom, modernom tehnologijom, proizvodima vrhunskog kvaliteta i tradicionalno dobrom saradnjom sa mnogobrojnim partnerima, Kikindski mlin je funkcionalno organizovan kao jedan moderan sistem spreman za najveće izazove.

Tehnologija se stalno usavršava u skladu sa svetskim dostignućima, a važeće pravilo firme je očuvanje kvaliteta proizvoda i usluga.

Moderan sistem, sa priznatom robnom markom, Kikindski mlin ad Kikinda je usaglasio svoj sistem menadžmenta kvalitetom sa međunarodnim standardom ISO 9001, kako bi obezbedio poverenje izmedu proizvodača i kupaca. Kikindski mlin ad Kikinda je potvrdio svoju posvećenost brizi o životnoj sredini kroz implementaciju sistema upravljanja životnom sredinom (EMS), u skladu sa standardom ISO 14001. Tokom svog kontinualnog poboljšanja Kikindski mlin ad Kikinda je prilagođavao poslovne aktivnosti kako bi optimalno iskorišćavao resurse i minimalno uticao na životnu sredinu.

"KIKINDSKI MLIN" konstantno brine o svojim potrošačima tako što im garantuje bezbednost proizvoda kroz neprekidno usavršavanje i poštovanje zakonskih propisa.

Za očuvanje tradicije i imena “Kikindski mlin” i “Čuveno kikindsko brašno”, veoma je zaslužno rukovodstvo Kikindskog mlina. Vodeći ljudi ovog preduzeća znaju da Kikindski mlin mora imati specifičan imidž zasnovan na bogatoj prošlosti, ali i na kvalitetu rada i života kome težimo. Zato se mora za korak biti brži od drugih!

Copyright © 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail:
office@kikindskimlin.rs