Mlin danas / Prerada žita

Preradom žita očuvanog kvaliteta, Kikindski mlin proizvodi raznovrsne mlinske proizvode.

Odeljenje za pripremu pšenice opremljeno je uređajem za automatsko merenje vlage pšenice kao i doziranje vode. Ovim se rešava problem ujednačenog vlaženja zrna, a tim i ustaljen kvalitet pripreme.

Pored odeljenja za pripremu pšenice, nalazi se centralni deo gde se vrši mlevenje, prosejavanje i formiranje tipova brašna.

Brašno iz mlina, već sortirano u tipove, odlazi preko elektronskih protočnih vaga u komore, a zatim u silos za brašno ili na sitno pakovanje. U svakom momentu je moguće, na računaru koji je povezan sa protočnim vagama, pratiti prinos svakog tipa brašna, a time i vrednost proizvodnje.

Iz silosa za brašno vrši se utovar u cisterne preko elektronske vage, ili se brašno odvodi na liniju za uvrećavanje.

 

Copyright © 2022 DIJAMANT DOO
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Temišvarski drum 14, 23101 Zrenjanin
Tel: +381 23 551 001, Fax: +381 23 546 347
E-mail:
office@dijamant.rs