Mlin danas / Skladištenje i čuvanje žita

Skladišne kapacitete Kikindskog mlina danas obuhvataju betonski silosi u Kikindi, betonski silos i podno skladište u Novom Miloševu, podno skladište u Mokrinu, kao i skladišni prostori u Banatskom Aranđelovu.

Skladištenjem pšenice, ječma, suncokreta, kukuruza i raži Kikindski mlin zadovoljava zahteve u očuvanju kvaliteta sirovina za mlinsku, pekarsku, pivarsku i konditorsku industriju.

Uslovi skladištenja se stalno kontrolišu od strane vrhunskih stručnjaka koji brinu o kvalitetu sirovine i pažljivo biraju sortiment žita.

Kvalitet sirovina se prati od prijema u silos i nastavlja se kroz procese čišćenja i manipulacije, do isporuke mlinu odnosno kupcu.

 

Copyright © 2022 DIJAMANT DOO
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Temišvarski drum 14, 23101 Zrenjanin
Tel: +381 23 551 001, Fax: +381 23 546 347
E-mail:
office@dijamant.rs