Mlin danas / Proizvodnja testenine

Kikindski mlin neprestalno ulaže u nove tehnologije i nove proizvode. Upravo je to slučaj sa proizvodnjom testenine, koja je 2006. godine usvojena.

Najsavremenija italijanska oprema i originalna italijanska receptura proizvodnje testenine su garancija kvaliteta novih proizvoda.

Linija za proizvodnju testenine kapaciteta 7 tona dnevno ima mogućnost proizvodnje kratko sečene testenine i testenine u gnezdima. Bogat asortiman proizvoda od testa trenutno čine: fida, široki rezanac, sečena makarona, spirala, školjka, spiralna makarona, grkljančići, makarona, tarana, kosa makarona.

Tehnološki postupak izrade testenine započinje mešanjem pšenične krupice sa vodom. Dobiveno testo sa oko 30% vlage pod velikim pritiskom se istiskuje kroz matricu. Potom vlažna testenina ide na sušenje, koje se može podeliti na dve faze: predsušenje i sušenje. U predsušnici se vlaga intenzivno izdvaja ventilatorima i vrlo toplim vazduhom do približno 20% vlage. Pri sušenju se voda izdvaja sporije, čime se spečava brzo sušenje spoljnjeg sloja i pucanje testenine. U poslednjoj fazi sušenja, koja je blažeg intenziteta testenina se stabilizuje, odnosno vlaga se ravnomerno raspoređuje, čime se smanjuje unutrašnja napetost. Po završetku faze sušenja testenina sa 13% vlažnosti je spremna za pakovanje.

Copyright © 2006 "Kikindski mlin" a.d.
"Kikindski mlin" a.d.
Svetozara Miletića 198, 23300 Kikinda
Telefon: 0230 422320, Fax: 0230 422226
E-mail:
office@kikindskimlin.rs