Mlin danas / Politika kvaliteta

Osnovno opredeljenje u politici kvaliteta Kikindskog mlina je da zadovolji zahteve kupca svojim proizvodima i uslugama.

Sistemom kvaliteta obuhvaćene su sve funkcije preduzeća, koje izvršavaju svoje zadatke u skladu sa propisanom dokumentacijom i obezbeđuju kvalitet na zahtevanom nivou.

Svi zaposleni u Kikindskom mlinu dužni su da se pridržavaju dokumenata sistema kvaliteta i da ih sprovode, doprinoseći time trajnom obezbeđenju i unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga.

Pored obezbeđenja kvaliteta Kikindski mlin se pobrinuo da svojim potrošačima ponudi besprekorno kvalitetne i zdravstveno ispravne proizvode. Zvaničnu potvrdu Kikindski mlin je dobio 2006. godine kroz međunarodni sertifikat za HACCP. Na ovaj način je potvrdio postojanje sistema kontrole od momenta prijema sirovina do dobijanja gotovog proizvoda.

U skladu s odlukom o kontinuiranom praćenju učinka naših aktivnosti na životnu sredinu i društvo, Kikindski mlin učestvuje u formiranju Izvještaja o održivosti u okviru Agrokor koncerna čiji je član. Izvještaji su pripremljeni prema smjernicama Globalne inicijative za izveštavanje (Global Reporting Initiative – GRI 3.0). Poštujući načelo uporedivosti, zadržan je koncept izveštavanja primenjen u prvom izveštaju, ali je proširen dodatnim pokazateljima. Agrokor koncern najkompleksnija je poslovna grupacija u Hrvatskoj koja priprema izveštaje o održivosti u skladu sa GRI zahtevima. Stoga je struktura izveštaja takva da prikazuje konsolidirane podatke za celu grupu na nivou ekonomskih pokazatelja, pokazatelja o radnim odnosima, zaposlenima, ljudskim pravima, zajednici i odgovornosti za proizvod. Pokazatelji za životnu sredinu predstavljeni su za svaku kompaniju posebno kako bi se sačuvala njihova vrednost, omogućila uporedivost s podacima iz prethodnog izveštaja i s poslovnim subjektima koji posluju u istim sektorima. Spremnost na pripremu i objavljivanje ovakve vrste publikacije pokazuje otvorenost kompanije prema okruženju u kojem posluje i na čiji razvoj utiče, daje uvid u korporativne vrednosti svih kompanija članica koncerna i društvenu odgovornost koju smo prihvatili. U izveštaju se detaljno navode i planovi kompanija za daljnja poboljšanja u idućem izveštajnom periodu i iskazuje spremnost da se i buduće poslovanje vodi na način koji će istovremeno doprineti vlastitom ekonomskom uspehu, ali i održivom razvoju zajednice i društva u kojem se odvijaju naše raznovrsne upravljačke delatnosti.

Izvjesce o odrzivosti 2010 i 2011

Izvjesce o odrzivosti 2012_13  HR

Izvjesce o odrzivosti 2014_15  HR

Copyright 2022 DIJAMANT DOO
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Temišvarski drum 14, 23101 Zrenjanin
Tel: +381 23 551 001, Fax: +381 23 546 347
E-mail:
office@dijamant.rs